image_not_found

Systemy klimatyzacji VRF


  • Marka:AUX

Agregaty VRF z modułem współpracy z centralami wentylacyjnymi

Opis działania
Moduł automatyki uruchamia pracę agregatu na podstawie zewnętrznego sygnału sterowania podawanego na H-CL znajdujący się na płycie sterowania. Instalator posiada do swojej dyspozycji styk FAN dla zwrotnego potwierdzenia pracy agregatu, styk 1-2 oraz styk zewnętrznego sygnału alarmowego.

Automatyka
Moduł automatyki steruje otwarciem elektronicznego zaworu rozprężnego dla uzyskania odparowania na odpowiednim poziomie. Automatyka automatycznie dobiera wydajność na podstawie odczytu temperatury powietrza przed chłodnicą oraz czujników temperatury wejścia i wyjścia czynnika chłodniczego w chłodnicy centrali. Dodatkowy styk pozwala na zdalne przełączanie trybu chłodzenia i ogrzewania.

Multi-funkcjonalność
Jeden agregat może równocześnie współpracować z kilkoma centralami, dla każdej centrali należy zainstalować niezależny moduł automatyki. Automatyka ma dwa sposoby pracy: dla central pracujących z recyrkulacją i dla central pracujących ze stuprocentowym udziałem świeżego powietrza.

Pliki do pobrania

KATALOG_ANDE_VRF.pdf